Deze gemelde bugs zijn reeds opgelost in Thuisbrouwers versie en in de Pro versie

 

 • Indien je in het configuratiescherm bij printen de opties Bottelen/Kosten & Aantekeningen uitschakelt krijg je bij het printen een Acces Violation "Acces violation at adress 005B560F in module 'Brouwvisie.exe'. Read of address 000000BC"
 • Bij het klonen van een recept krijgt de gebruiker een melding met daarin een getal (0).
 • De berekeningen voor koolzuur en bottelsuiker kloppen niet helemaal en geven door het programma heen geen eenduidige waarden.
 • Als bij een mout niet het juise Potentiele SG is ingevuld, dan komt bij het verlaten van het veld vochtgehalte, de melding "Dbf_mout : cannot modifya read-only dataset".
 • In het opmerkingenveld van mouten kun je maar 255 tekens kwijt terwijl in de tabel ruimte is voor 500 tekens. Bij de kruiden tabel hetzelfde geval.
 • Indien je bij de grondstoffen een nieuw record toevoegt en je voegt daarna nogmaals een nieuw record toe zonder op opslaan te klikken is er geen juiste controle op dubbele items. Dit kan voor problemen zorgen bij het openen en sluiten een volgende keer. Dit geld voor alle schermen waarin geen dubbele items mogen worden ingevuld.
 • Het maischalarm gaat ook af indien er bij een maischstap geen temperatuur of tijd staat ingevuld (Beide 0).
 • Indien er een bestelling per mail wordt verzonden is de berekening van het totaalbedrag niet juist. Dit is het totaal van de artikelprijzen i.p.v. het totaal van de totaalprijzen (artikelprijs * aantal).
 • Bij het importeren van een Promash Recept wordt het Maischema niet juist geïmporteerd.
 • In de simpelrecept mode wordt de datum niet juist (welke in de tabel staat) weergegeven. Er is geen koppeling tussen tabel en datetimepicker.
 • Indien er na het koelen wordt ingevuld dat er gecorrigeerd is (water of suiker) dan kloppen de berekeningen niet meer op het blad berekeningen.
 • Indien je een recept klaar heb (afgesloten of niet) en je bekijkt deze en je switcht tussen tab vergisten en bottelen (heen en weer) dan neemt het volume Wort+starter iedere keer toe met het volume v/d starter. Hierdoor neemt ook het geschat volume bier te bottelen toe. Indien je op volgorde de tabs afloopt wordt alles weer goed berekend.
 • Indien er Batches worden aangemaakt en er wordt een batch op 0 liter gezet, komt er een foutmelding.
 • Er kunnen geen batches worden verwijderd of later nog worden toegevoegd.
 • Bij de XML Export wordt de vorm v/d gist niet goed vertaald in de tag <FORM>
 • De berekening van de moutstorten is bij de SimpelRecept modus niet gelijk aan de normale modus. Bij simpelrecept komt deze lager uit.
 • In het kookscherm is de berekening van Sg naar Brix en weer terug bij aanvang niet juist.
 • Je kunt een backup maken als er schermpjes geopend zijn. Dit mag niet !!
 • Recept status wordt niet gewijzigd in voltooid indien EindSG 1000 is (kan bij een lambiek). Dit moet nu groter dan 995 zijn !.
 • Tab volgorde bij invoeren Brouwpan volumes (Configuratiescherm) is niet logisch.
 • Bij Het scherm maischen wordt een inmaischtemperatuur voor het water berekend. Bij de print wijkt deze enkele tienden van graden af. Deze afwijking komt doordat er bij de berekening op de print een vast vochtgehalte wordt genomen (4%) en in het scherm wordt het gemiddelde vochtgehalte berekend.
 • Berekeningen met Moutextract zijn nu altijd juist !! onafhankelijk van het redement, en worden altijd tijdens koken toegevoegd.
 • Kruiden worden nu ook gemeld bij het kookalarm
Share