Wat is nieuw in de Brouwvisie pro versie...

Brouwvisie pro versie 2.21 is gereleased op Zondag 19 november, wat is nieuw ?

* Er zijn enkele "bugs" verholpen en kleine wijzigingen in functionaliteit. Dit voornamelijk in de HACCP module zodat de werking logischer is en je minder de kans krijgt om "fouten" te maken.

* In het configuratiescherm kun je nu de Tankregistratie uitzetten en is dus optioneel geworden. Deze optie zit in het menu HACCP. Waar nu alle instellingen komen die betrekking hebben op de HACCP module

Config HACCP

* Nadat een batch is afgevuld, en dit ook is geregistreerd zoals onder :

AfvullenBatch

 

Worden al deze gegevens naar aan nieuw tabel gekopieerd waadoor alle gegevens van afgevulde bieren makkelijk toegankelijk worden. Door het maken van een selectie heb je meteen een overzicht van de afgevulde hoeveelheden in een bepaalde periode met daarbij de afgevulde hoeveelheden per accijnscategorie en de hoeveelheid accijns die daar aan vast zit. Door boven op de kolom te klikken, kun je sorteren op datum of op batch (batch nr / kenmerk).

AfgevuldeBieren

De getoonde gegevens kunnen uiteraard ook uitgeprint worden zodat u ook op papier een duidelijk overzicht heeft van de gegevens... Dit ziet er dan ongeveer zo uit :

AfvulPrintVB

 

* Er zijn wat extra overzichten ingebouwd. En deze is "omdat het kan".  Het kan zomaar handig zijn om te achterhalen wie wat en wanneer gerenigd heeft..

OverzichtGereinigdeItems

 

Indien u in uw AGP ruimte de in en uitname van AGP produkten moet bij houden, kunt u voor de Accijns aangifte hier een overzicht maken over een bepaalde periode. Zodat u kunt aantonen wat er in en uit is gegaan. Door op en kolom te klikken kunt u ook daarop sorteren. 

OverzichtAGP

 

* Heeft u zelf suggesties voor aanpassingen of nieuwe functionaliteiten, Wensen ? Of ervaard u bugs in Brouwvisie Pro ? Meld dit dan met een duidelijke oomschrijving via de mail...zodoende kan ik het pakket aanpassen en verbeteren... en dit wellicht naar uw wensen..

 

Met Vriendelijke groeten, Oscar Moerman

 

Share